Bli en fena på content marketing

Content marketing är ett koncept som myntades 2001 av Joe Pulizzi, grundare av Content Marketing Institute, men på svenska kallar vi det för innehållsmarknadsföring. Precis som namnet antyder innebär det att man kombinerar marknadsföring med kommunikation för att bygga upp ett varumärke, fånga in och behålla kunder, inspirera till köp och på så sätt öka sin försäljning.

Vad skiljer content marketing från traditionell reklam?

All reklam och marknadsföring handlar i grund och botten om att skapa lönsamhet för ett varumärke, men hur man når dit kan variera ganska mycket. Att skapa innehåll som tilltalar mottagaren är A och O när det kommer till content marketing. Man måste ställa sig grundläggande frågor som avgör hur man ska lägga upp sin strategi; vilka är de potentiella kunderna och vad vill de ha? Hur når vi dem på bästa sätt?Den främsta saken som skiljer content marketing från traditionell reklam är att fokus inte ligger på att sälja en tjänst eller vara via en kortsiktig kampanj. Content marketing är ett långsiktigt och fortlöpande arbete som handlar om att skapa stabila och varaktiga relationer till kunderna.

Några frågor att fundera över

Vad har vi för målgrupp? – Detta är en väldigt viktig fråga som behöver analyseras innan arbetet kan ta fart. Det gäller att analysera vilken typ av potentiella kunder varumärket har.

Vilken typ av innehåll tilltalar målgruppen? – Att fånga intresse är såklart superviktigt. Man behöver därför anpassa innehållet efter vad man tror att de potentiella kunderna vill ha. Att skriva fängslande texter och att hela tiden vara relevant är av väsentlighet.

Hur når vi målgruppen? – Det spelar ingen roll hur avancerad målgruppsanalys man har gjort om man inte vet hur man ska nå ut med sitt innehåll. Idag finns det en uppsjö av olika kanaler att välja mellan; webbplatser, podcasts, bloggar, nyhetsbrev, sociala medier och så vidare. Ett stort plus med dagens sociala medier är att de som står bakom varumärket kommer i direktkontakt med sina kunder. På detta sätt kan man involvera dem, ställa frågor och direkt få betydelsefull feedback.

Hur behåller vi nuvarande kunder? – Det handlar inte alltid om att skaffa nya kunder, utan det är minst lika viktigt att behålla de gamla. Genom att bygga upp en relation till kunderna och alltid tillhandahålla innehåll som efterfrågas ökar chanserna för återvändande kunder.

Hur blir vi bättre? – Att utvärdera varumärkets strategi är av stor vikt för att ta reda på hur bra content marketing företaget har. Det gäller att granska hur många man når ut till och göra en bedömning av vilken typ av innehåll som är mest populärt.