Marknadsföring på Sociala medier

Det är både enkelt och billigt att marknadsföra sitt företag på sociala medier. Det har med tiden blivit det nya sättet att synas. Att marknadsföra sig i tidningar, på plakat, via trottoarpratare och med affischer är inte lika effektivt längre. Det nya är helt enkelt att ta sig ut på nätet och använda sociala medier som ett marknadsföringsverktyg. Att göra reklam för sitt företag i fysisk form på papper eller liknande kostar många gånger en hel del. Därför är nätet en bra plattform, särskilt för nya företag som vill synas utan kostnad. Hur marknadsför man sig på nätet? Läs mer nedan.

Hur marknadsför man sig?

För att bli framgångsrik inom sociala medier bör man tänka på tre saker. Det bör finnas ett långsiktigt tänkande, en tydlighet i marknadsföringsmaterialet och en medveten strategisk plan. Det vill säga hur du vill arbeta med sociala medier på sikt, vad du vill göra reklam för, hur du vill göra reklam och vart. Men också hur du på ett tydligt sätt kommunicerar både när det gäller den grafiska och typografiska biten. Det är också viktigt med en strategi som genomsyrar de kanaler du ska marknadsföra dig på.

Det finns några specifika punkter som kan vara bra att tänka på innan du börjar marknadsföra via sociala medier. Analysera och kartlägg ditt företag gentemot marknaden. Hur ska du använda sociala medier och vem vill du rikta dig till? Utbilda dig inom ämnet och bestäm vilka kanaler du ska använda dig av. Titta på vad du kan förbättra i dina kanaler och vad du eventuellt behöver köpa in för att bli bättre. Det är också viktigt med uppföljning.

Marknadsföring på Sociala medier

Märk ut reklam

En annan sak som är lätt att glömma när man vill göra reklam på sociala medier är alla villkor och regler. Det finns nämligen vissa regler när det gäller PR och annonsering på nätet för att skydda konsumenten. Därför måste du som företag var observant på om du följer alla regler som finns. Det gäller exempelvis att det är viktigt att märka ut den reklam du gör reklam för. Oavsett om det gäller ditt egna företag eller ett samarbete med något annat företag. Med andra ord vara tydlig med vad du får för ersättning från samarbetet och vilken part du samarbetar med. Att märka gör du på olika sätt i olika sammanhang och beroende på vilken kanal det gäller. Men kort sagt handlar det om att vara tydlig. Annonsmärk antingen genom ord, länkar, bilder eller hashtags. Gör det också gärna tidigt i inlägget.

Sociala medier

Vilka sociala medier ska man marknadsföra sig med? Det kan vara svårt att bestämma om man ska välja ut några enstaka kanaler eller flera. Det kan vara bra att börja med några få och sedan öka antalet. Men en avgörande faktor kan också vara vart din målgrupp framför allt är verksam. Om det är på exempelvis Instagram eller Youtube. Exempel på olika sociala medier är Facebook, Instagram, Youtube, Houzz, Pinterest, Twitter, Vimeo, Flickr, LinkedIn, Tumblr, Vine och Blogger.